นักศึกษา

กิจกรรม | ชีวิตในรั้วฯ | นิตยสาร CyberANT

กิจกรรมนักศึกษา

COMCAMP

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ Comcamp เป็นค่ายกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม การสร้างหุ่นยนต์ และอื่นๆ อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ และนันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าย Comcamp เริ่มจัดในปี 2532 มีผู้ดำเนินงานเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1 จะจัดขึ้นในช่วงภาคเรียนที่ 2 หรือปิดภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของค่ายประมาณ 6-7วัน รายละเอียดของค่ายในแต่ละปีจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีนั้นๆ โดยค่ายนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

CPE Games

CPE Games(กีฬาสี) จัดขึ้นทุกปีในช่วงปีใหม่ มีการแข่งขันกีฬา เช่น บาสเกตบอล แชร์บอล ชัคคะเย่อ ซึ่งแบ่งนักศึกษาตามรหัสนักศึกษาและคณาจารย์เป็น 2 ทีม คือสีฟ้า รหัสเลขคี่และสีชมพู รหัสเลขคู่ นอกจากนี้ ในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันและมีกิจกรรมสนุกสนาน เช่น สอยดาว เป็นงานเลี้ยงปีใหม่ของภาควิชา

CPE New Year’s party

จัดขึ้นในวันเดียวกับงาน CPE Games หรือกีฬาสีภาควิชาในช่วงค่ำ เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับชมการแสดงจากคณะอาจารย์ นักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีกิจกรรมสอยดาวให้ร่วมลุ้นของรางวัล

Freshly Games & Engineer Games

Freshy Games เป็นกีฬาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นเป็นประจำในภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยแบ่งนักศึกษาทุกคณะ ทุกภาควิชาเป็น 6 สี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีเทา สีม่วง สีน้ำตาลและสีฟ้า โดยงานนี้มีการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน กีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์และผู้นำเชียร์

Freshly Night จะจัดต่อจากงาน Freshly Games เป็นการแสดงดนตรีและประกวด Freshly Girl & Freshly Boy หรือดาว เดือน ของมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากตัวแทนนักศึกษาภาควิชาต่างๆ

Engineer Games หรือ E-games เป็นกีฬาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 10 ภาคจะร่วมกันแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และกรีฑา นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์และผู้นำเชียร์อีกด้วย

ชีวิตในรั้วฯ

นิตยสาร CyberANT

CyberAnt เป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อที่รวบรวมทั้งความรู้และความบันเทิงไว้อย่างครบถ้วน นิตยสารนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจได้แสดงออกทั้งทางความคิดและความสามารถทางด้านการเขียนบทความ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะได้พัฒนาทักษะทางการวิเคราะห์ การเขียน และการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย ผู้จัดทำนิตยสารทุกคนจึงมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ CyberAnt เป็นนิตยสารที่มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่มีไอเดียใหม่ๆ และสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรามาร่วมในการแสดงความสามารถผ่านการเขียนบทความลงนิตยสารเล่มนี้ได้อีกด้วย ผู้อ่านสามารถติดตามนิตยสารของเราย้อนหลังได้ที่ http://cpe.kmutt.ac.th/cyberant นอกจากนั้น เรายังยินดีรับคำแนะนำและติชมจากผู้อ่านทุกท่าน โดยติดต่อเราได้ที่ cyberantmagazine@gmail.com