• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ.

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ.

  มีอะไรใหม่
  สำรวจประกาศเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา กิจกรรม และข่าวสารล่าสุด
  📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ส
  Tuesday, 14 November 2023
  เตรียมตัวให้พร้อม กับ ModCom Hello World 2023
  ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/studen
  Friday, 30 June 2023
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (พื้นที่การศึกษาราชบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. โทร. 02 470 9387, 02 470 9388
  Tuesday, 13 June 2023
  หลักสูตร
  ที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. เรามีหลักสูตรหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งในไทย และระดับโลก
  กิจกรรมและความสำเร็จ
  ผลงานล่าสุดของนักศึกษาและบุคลากรของภาควิชา
  แกลเลอรี่รูปภาพ
  ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมภายในภาควิชาฯ และกิจกรรมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของภาควิชาฯ

  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

  สำรวจชมรมนักศึกษาที่หลากหลาย

  แชทกับเรา

  สำรวจเพื่อนร่วมงาน และแลปวิจัยของเรา

  ติดตามเราบน Facebook

  เพื่อรับข่าวสาร

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ชั้น 10-11, อาคารวิศววัฒนะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  (+66) 0 2470 9388
  nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th